နေထိုင်ခွင့် ဗီဇာ

Alien Registration Card Issuance Information နိုင်ငံခြားသားကဒ် ထုတ်ပေးခြင်း ဆိုင်ရာ အချက်အလက်အချက်အလက်
ကိုရီးယားတွင် နှစ်ရှည် ကာလ နေထိုင်သော ( ၃ လနှင့် အထက်) နိုင်ငံခြားသားများသည် မဖြစ်မနေ လူဝန်မှု ကြီးကြပ်‌ရေးဌာနတွင် နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်ရန်။
① လျောက်လွှာ ဖောင် ၁ စောင်( လူဝန်မှု ကြီးကြပ်‌ရေးဌာန/ international office )
②ကျောင်းဝင်ကြောင်း ထောက်ခံစာ
③ passport
④ ဓါတ်ပုံ ၁ ပုံ

⑤ ဝန်ဆောင်ခ  ဝမ် ၃၀၀၀၀

 

Extension and change of period of stay သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် နေထိုင်ခွင့် အပြောင်းအလဲလုပ်ခြင်း
လိုအပ်သည့် စာရွက်
①  လျောက်လွှာ ဖောင် ၁ စောင် ( လူဝန်မှု ကြီးကြပ်‌ရေးဌာန/ international office )
② ကျောင်းဝင်ကြောင်း ထောက်ခံစာ/ အမှတ်စာရင်း
③   passport
④ ( နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင် ဓါတ်ပုံ ၁ )(3X4Cm)
⑤ ကျောင်းလခ သွင်းထားကြောင်း စာရွက်
⑥ (Bank Certificate)
⑦ ( နေထိုင်ကြောင်း ရပ်ကွက် ထောက်ခံစာ)⑧ ( သက်တမ်းတိုး ဝန်ဆောင်ခ ဝမ် ၆၀၀၀၀)
နေထိုင်ခွင့် ရရှိပြီးသူအား အလုပ် လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုထားမှု( အချိန်ပိုင်း အလုပ်)
  • သတ်မှတ်ချက်။   ။ တက်ရောက်နေသော ကျောင်းမှ တာဝန်ခံ ဆရာမဆီမှ ထောက်ခံမှု ရရှိထားသူပြီး D2 ဗီဇာ ရရှိထားသူ၊
  • ခွင့်ပြုထားသော နေရာများ။    ။

 – မေဂျာနှင့် သက်ဆိုင်သော  အလုပ်များလုပ်ကိုင် ခွင့်ရှိ

 – Social Convention Award ရရှိထားတဲ့သူက social နှင့် ပတ်သက်သော အလုပ်များလုပ်ကိုင် ခွင့်ရှိ

 – စာသင်မည့် အချိန်ပိုင်း လုပ်မည့် သူများက ( သင်ကြားပေးမည့် ဘာသာရပ် က မိခင်ဘာသာစကား ဖြစ်ပြီးတော့ တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရပြီး ဖြစ်ရမည် ) ကိုယ်ပိုင် သင်တန်းကျောင်းတွေမှာ သင်ကြားခွင်ပြု ( သီးသန့်သင်ကြားခြင်း ခွင့်မ ပြု)

  • ခွင့်ပြုထားသော ကြာချိန် : degree တက်နေတဲ့သူက တစ်ပတ်ကို နာရီ ၂၀ ကြာချိန် ( master, PhD တက်ရောက်နေသောသူ)( သတ်မှတ်ထားသော အချိန် အတွင်း ကိုယ်ပိုင် သင်တန်းကျောင်း ၂ ခုတွင် သင်ကြားခွင့်ရှိ )
  • ( ခွင့်ပြုထားသော ကာလ) – နေထိုင်ခွင့် သက်တမ်းရှိပြီး ၁ ကြိမ်ကို ၁ နှစ် လုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိ)
  • ( လိုအပ်သော စာရွက်)

 -( ပတ်စ်ပို့၊ နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင်ကဒ်)

 – ( အလုပ်စာချုပ်)( International Student Support Centerသို့ ပေးပို့ရန်)

 – အချိန်ပိုင်း လုပ်မည့်သူများက မိမိရဲ့ တာဝန်ခံ ဆရာမရဲ့ ထောက်ခံစာ လိုအပ်ခြင်း( တာဝန်ခံ ဆရာမရဲ့ ထောက်ခံစာ၊ နိုင်ငံခြားသား တာဝန်ခံ ခေါင်းဆောင် စစ်ဆေးမှု)

FORM

Are you ready to take the next step toward your future career?