ဖိုင်များ

No Documents new students transfer students Note
1 ကျောင်းဝင်ခွင့် လျောက်လွှာစာရွက် ကျောင်းမှ  စာရွက်
2 ကျောင်း ‌လျောက်ထားခြင်း စာရွက် ကျောင်းမှ  စာရွက်
3 TOPIK အောင်လက်မှတ် ကျောင်းမှ  စာရွက်
4 နိုင်ငံခြားကျောင်းမှ စစ်တမ်းလွှာ ကျောင်းမှ  စာရွက်
5 မိတ်ဆက်စာ ကျောင်းမှ  စာရွက်
6 အထက်တန်းအောင် လက်မှတ် scan
7 အထက်တန်း အမှတ်စာရင်း scan
8 ကျောင်း ထောက်ခံစာ PDF file ( not scan)
9 တက္ကသိုလ် ဘွဲ့လက်မှတ်  scan
10 တက္ကသိုလ် အမှတ်စာရင်း scan
11 အလုပ်ထောက်ခံစာ(သို့) အလုပ်ထွက်ကြောင်း ထောက်ခံစာ scan
12 ဒေါ်လာ ၁၈၀၀၀ နှင့် ညီမျှသော ဘဏ်ထောက်ခံစာ စာရွက် scan
13 ပတ်စ်ပို့ scan
14 မိမိ နှင့် မိမိ မိဘ မှတ်ပုံတင် scan
15 အိမ်ထောင်စုစာရင်း *အိမ်ထောင်စုစာရင်း နှစ်ခု ရှိပါက ထောက်ခံချက် လိုအပ် scan
16 Undergraduate admission application materials File ကျောင်းမှ  စာရွက်
17 Application materials for admission to Korean language training courses pdf file ကျောင်းမှ  စာရွက်

■ သတိပြုရန်

  • ပေးပို့ထားသော စာရွက်များ ကို ပြန်ပို့ပေးမည် မဟုတ်ပါ။
  • စာရွက်တွင် သတင်းအချက်အလက်များ မှားယွင်းနေပါက ကျောင်းသားသည် ဝင်ခွင့်အောင်မြင်မည် မဟုတ်ပါ။
  • သတ်မှတ်ထားသော အရည်အချင်း မပြည့်မှီခြင်း ( သို့မဟုတ်) စာရွက်စာတမ်း ပြည့်စုံစွာ မတင်သွင်းပါက ဝင်ခွင့် အောင်မြင်မည် မဟုတ်ပါ။
  • ဝင်ခွင့်ရရှိသော နိုင်ငံခြားကျောင်းသားများသည် မဖြစ်မနေ နိုင်ငံသား ကျန်းမာရေး အာမခံကို လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်သည်။
  • Semester တစ်ခုစာချင်းဆီလိုက် ကျောင်းလခ သွင်းရပါမည်။
  • ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ ကိစ္စကြောင့် ကျောင်းထွက်ပါက နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင် ကပ်ပြားကို လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဌာနတွင် ပြန်လည် အပ်နှံပြီးမှ နိုင်ငံမှ ထွက်ခွာရမည်။

FORM

Are you ready to take the next step toward your future career?