ဖိုင်များ
(File Download)

ပေးပို့ရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ

 

No Documents new students transfer students Note
1 ကျောင်းဝင်ခွင့် လျောက်လွှာစာရွက် ကျောင်းမှ  စာရွက်
2 ကျောင်း ‌လျောက်ထားခြင်း စာရွက် ကျောင်းမှ  စာရွက်
3 TOPIK အောင်လက်မှတ် ကျောင်းမှ  စာရွက်
4 နိုင်ငံခြားကျောင်းမှ စစ်တမ်းလွှာ ကျောင်းမှ  စာရွက်
5 မိတ်ဆက်စာ ကျောင်းမှ  စာရွက်
6 အထက်တန်းအောင် လက်မှတ် scan
7 အထက်တန်း အမှတ်စာရင်း scan
8 ကျောင်း ထောက်ခံစာ PDF file ( not scan)
9 တက္ကသိုလ် ဘွဲ့လက်မှတ်  scan
10 တက္ကသိုလ် အမှတ်စာရင်း scan
11 ဒေါ်လာ ၁၈၀၀၀ နှင့် ညီမျှသော ဘဏ်ထောက်ခံစာ စာရွက် scan
12 ပတ်စ်ပို့ scan
13 မိမိ နှင့် မိမိ မိဘ မှတ်ပုံတင် scan
14 အိမ်ထောင်စုစာရင်း

*အိမ်ထောင်စုစာရင်း နှစ်ခု ရှိပါက ထောက်ခံချက် လိုအပ်

scan

■ သတိပြုရန်

  • ပေးပို့ထားသော စာရွက်များ ကို ပြန်ပို့ပေးမည် မဟုတ်ပါ။
  • စာရွက်တွင် သတင်းအချက်အလက်များ မှားယွင်းနေပါက ကျောင်းသားသည် ဝင်ခွင့်အောင်မြင်မည် မဟုတ်ပါ။
  • သတ်မှတ်ထားသော အရည်အချင်း မပြည့်မှီခြင်း ( သို့မဟုတ်) စာရွက်စာတမ်း ပြည့်စုံစွာ မတင်သွင်းပါက ဝင်ခွင့် အောင်မြင်မည် မဟုတ်ပါ။
  • ဝင်ခွင့်ရရှိသော နိုင်ငံခြားကျောင်းသားများသည် မဖြစ်မနေ နိုင်ငံသား ကျန်းမာရေး အာမခံကို လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်သည်။
  • Semester တစ်ခုစာချင်းဆီလိုက် ကျောင်းလခ သွင်းရပါမည်။
  • ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ ကိစ္စကြောင့် ကျောင်းထွက်ပါက နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင် ကပ်ပြားကို လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဌာနတွင် ပြန်လည် အပ်နှံပြီးမှ နိုင်ငံမှ ထွက်ခွာရမည်။

FORM

Are you ready to take the next step toward your future career?